Địa chỉ:

48A Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại:

0283.9910.911

Hotline:

094 9732299 – 0933.972399

E-mail address

sales@letavietnam.com