Địa chỉ:

33/1A Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại:

0283.9910.911

Hotline:

094 9732299 – 0933.972399

E-mail address

sales@letavietnam.com