Bệnh viện Thống Nhất Tp.HCM

Bệnh viện Thống Nhất – Bộ Y tế là một Bệnh viện lớn trong khu vực. Với nhiệm vụ chính là khám chữa bệnh cho cán bộ trung cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, nhân dân các tỉnh phía Nam và khu vực lân cận. Đồng thời làm nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe Trung ương.

Hạng mục
Cung cấp các hang mục đèn chiếu sáng: T8, Led Panel, Đèn Led Panel 60×60
  • Date: 24/01/2017
  • Client: Bệnh viện Thống Nhất TpHMC
  • Category:
  • Value: T8, Led Panel, Đèn Led Panel 60x60