Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Năm 1996, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được chính thức thành lập theo quyết định 1236/GDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM để tham gia vào Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hạng mục
Cung cấp các hang mục đèn chiếu sáng: T8, Led Panel, Đèn Exit
Cung cấp thiết bị ngành điện
  • Date: 24/01/2019
  • Client: Trường ĐH Khoa học tự nhiên
  • Category:
  • Value: T8, Led Panel, Đèn Exit