Công ty cổ phần Sợi An Việt (AVICO)

Tọa lạc trên diện tích 10,000m2  tại Khu Công Nghiệp Tân Đức, một trong những KCN trọng điểm hàng đầu ở khu vực phía Nam. Quy mô nhà máy Sợi An Việt có đầy đủ khu chức năng gồm 2 […]